Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2015 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 28.08.2015 - 11:00
По предварителни данни през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 12.7%), така и при извършената работа (с 20.7%) от товарния транспорт. 
Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват през второто тримесечие на 2015 г. с 0.5% спрямо същото тримесечие на предходната година, докато извършената работа бележи ръст от 1.8%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област