Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2012 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 25.02.2013 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 12.6%, докато извършената работа отбелязва спад от 8.8%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват ръст съответно с 4.8 и 5.2%.

Прессъобщение
Статистическа област