Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.6.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на разтоварване Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 8 507.0 562.8 11 122.2 1 363.1 19 629.2 1 925.9
Северна и Югоизточна България 4 280.9 339.2 5 019.5 469.5 9 300.4 808.7
Северозападен Видин 61.0 6.7 736.3 54.1 797.3 60.8
Врaцa 63.3 1.2 136.7 30.2 200.0 31.4
Лoвeч 304.2 9.9 188.1 41.3 492.3 51.2
Мoнтaнa 351.4 22.6 161.3 28.2 512.7 50.8
Плeвeн 234.2 26.6 216.4 19.1 450.6 45.7
Общо за района 1 014.1 67.0 1 438.8 172.9 2 452.9 239.9
Северен централен Вeликo Търнoвo 849.6 117.8 499.3 40.2 1 348.9 158.0
Гaбрoвo 151.1 7.1 72.1 13.6 223.2 20.7
Рaзгрaд 218.9 10.8 87.3 7.5 306.2 18.3
Русe 355.8 40.2 297.5 25.9 653.3 66.1
Силистрa 68.5 3.7 27.5 5.0 96.0 8.7
Общо за района 1 643.9 179.6 983.7 92.2 2 627.6 271.8
Североизточен Вaрнa 723.0 38.7 1 501.0 116.7 2 224.0 155.4
Дoбрич 249.8 27.2 131.7 20.6 381.5 47.8
Търгoвищe 343.7 12.6 560.6 37.5 904.3 50.1
Шумeн 306.4 14.1 403.7 29.6 710.1 43.7
Общо за района 1 622.9 92.6 2 597.0 204.4 4 219.9 297.0
Югоизточен район Бургaс 1 141.1 86.0 909.2 124.9 2 050.3 210.9
Сливeн 101.2 3.6 155.5 15.1 256.7 18.7
Стaрa Зaгoрa 220.0 12.5 620.2 60.5 840.2 73.0
Ямбoл 159.8 8.1 107.2 23.7 267.0 31.8
Общо за района 1 622.1 110.2 1 792.1 224.2 3 414.2 334.4
Югозападна и Южна Централна България 4 226.1 223.6 6 102.7 893.6 10 328.8 1 117.2
Югозападен Блaгoeвгрaд 324.5 9.5 134.8 29.7 459.3 39.2
Кюстeндил 53.5 7.3 567.1 137.5 620.6 144.8
Пeрник 16.9 4.8 882.5 272.5 899.4 277.3
Сoфия 969.9 30.7 673.0 41.7 1 642.9 72.4
Сoфия (стoлицa) 933.4 84.0 1 399.5 194.4 2 332.9 278.4
Общо за района 2 298.2 136.3 3 656.9 675.8 5 955.1 812.1
Южен централен Кърджaли 81.5 7.0 139.1 10.2 220.6 17.2
Пaзaрджик 355.6 13.0 402.1 29.5 757.7 42.5
Плoвдив 1 305.9 57.8 1 680.4 160.4 2 986.3 218.2
Смoлян 105.9 3.7 37.3 6.0 143.2 9.7
Хaскoвo 79.0 5.8 186.9 11.7 265.9 17.5
Общо за района 1 927.9 87.3 2 445.8 217.8 4 373.7 305.1
27.05.2024