Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 25.02.2022 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. намаляват както превозените товари (с 14.1%), така и извършената работа (със 17.0%) от сухопътния и водния товарен транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2021 г. с 12.3% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 13.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област