Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 394 008 315 258 78 750
Северна и Югоизточна България 142 817 105 177 37 640
Северозападен район 7 812 5 927 1 885
Видин 330 211 119
Враца 631 360 271
Ловеч 1 948 1 450 498
Монтана 878 644 234
Плевен 4 025 3 262 763
Северен централен район 22 330 16 156 6 174
Велико Търново 8 961 7 215 1 746
Габрово 3 483 2 161 1 322
Разград 1 723 1 037 686
Русе 7 407 5 259 2 148
Силистра 756 484 272
Североизточен район 58 310 44 902 13 408
Варна 44 104 34 306 9 798
Добрич 9 703 7 741 1 962
Търговище 1 594 1 063 531
Шумен 2 909 1 792 1 117
Югоизточен район 54 365 38 192 16 173
Бургас 42 607 29 285 13 322
Сливен 4 804 3 323 1 481
Стара Загора 5 629 4 697 932
Ямбол 1 325 887 438
Югозападна
Южна централна България
251 191 210 081 41 110
Югозападен район 165 435 138 564 26 871
Благоевград 18 392 16 433 1 959
Кюстендил 1 967 1 387 580
Перник 12 550 9 648 2 902
София 17 697 13 337 4 360
София (столица) 114 829 97 759 17 070
Южен централен район 85 756 71 517 14 239
Кърджали 12 148 9 489 2 659
Пазарджик 13 879 11 462 2 417
Пловдив 54 517 46 334 8 183
Смолян 653 537 116
Хасково 4 559 3 695 864

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
08.08.2022