Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 336 530 257 082 79 448
Северна и Югоизточна България 157 466 110 326 47 140
Северозападен район 7 934 5 852 2 082
Видин - - -
Враца 1 211 1 010 201
Ловеч 1 126 779 347
Монтана 577 375 202
Плевен 5 020 3 688 1 332
Северен централен район 14 409 9 454 4 955
Велико Търново 3 413 2 383 1 030
Габрово 4 181 2 419 1 762
Разград 1 044 588 456
Русе 4 563 3 157 1 406
Силистра 1 208 907 301
Североизточен район 78 662 53 154 25 508
Варна 63 602 41 890 21 712
Добрич 4 055 2 946 1 109
Търговище 3 994 2 691 1 303
Шумен 7 011 5 627 1 384
Югоизточен район 56 461 41 866 14 595
Бургас 40 703 29 342 11 361
Сливен 3 027 2 017 1 010
Стара Загора 11 657 9 756 1 901
Ямбол 1 074 751 323
Югозападна
Южна централна България
179 064 146 756 32 308
Югозападен район 124 245 104 998 19 247
Благоевград 12 995 10 922 2 073
Кюстендил 2 701 1 878 823
Перник 3 949 3 334 615
София 10 503 8 027 2 476
София (столица) 94 097 80 837 13 260
Южен централен район 54 819 41 758 13 061
Кърджали 12 309 11 129 1 180
Пазарджик 16 530 10 673 5 857
Пловдив 22 509 17 270 5 239
Смолян 1 297 997 300
Хасково 2 174 1 689 485

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
05.11.2021