Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 393 231 302 442 90 789
Северна и Югоизточна България 190 211 134 425 55 786
Северозападен район 5 832 4 510 1 322
Видин - - -
Враца 2 545 2 406 139
Ловеч 1 223 778 445
Монтана 305 243 62
Плевен 1 759 1 083 676
Северен централен район 25 145 17 502 7 643
Велико Търново 10 470 8 159 2 311
Габрово 3 451 2 190 1 261
Разград 856 519 337
Русе 8 723 5 454 3 269
Силистра 1 645 1 180 465
Североизточен район 76 538 52 636 23 902
Варна 62 820 44 047 18 773
Добрич 7 460 4 943 2 517
Търговище 903 463 440
Шумен 5 355 3 183 2 172
Югоизточен район 82 696 59 777 22 919
Бургас 58 069 41 426 16 643
Сливен 5 614 3 795 1 819
Стара Загора 16 896 12 917 3 979
Ямбол 2 117 1 639 478
Югозападна
Южна централна България
203 020 168 017 35 003
Югозападен район 146 861 123 686 23 175
Благоевград 14 299 11 855 2 444
Кюстендил 1 382 850 532
Перник 784 632 152
София 15 257 11 648 3 609
София (столица) 115 139 98 701 16 438
Южен централен район 56 159 44 331 11 828
Кърджали 6 365 5 146 1 219
Пазарджик 8 757 6 310 2 447
Пловдив 32 304 25 988 6 316
Смолян 1 367 1 101 266
Хасково 7 366 5 786 1 580

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
06.08.2021