Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОTO ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 644 354 504 517 139 837
Северна и Югоизточна България 233 093 171 260 61 833
Северозападен район 12 414 8 739 3 675
Видин 629 544 85
Враца 1 890 1 290 600
Ловеч 3 805 2 831 974
Монтана 2 205 1 377 828
Плевен 3 885 2 697 1 188
Северен централен район 25 045 15 565 9 480
Велико Търново 4 580 2 969 1 611
Габрово 8 571 4 893 3 678
Разград 1 385 1 022 363
Русе 8 231 5 036 3 195
Силистра 2 278 1 645 633
Североизточен район 117 577 86 658 30 919
Варна 100 679 74 029 26 650
Добрич 8 894 7 431 1 463
Търговище 2 835 1 847 988
Шумен 5 169 3 351 1 818
Югоизточен район 78 057 60 298 17 759
Бургас 41 974 30 034 11 940
Сливен 3 068 2 017 1 051
Стара Загора 27 186 23 361 3 825
Ямбол 5 829 4 886 943
Югозападна
Южна централна България
411 261 333 257 78 004
Югозападен район 299 267 246 997 52 270
Благоевград 33 024 30 307 2 717
Кюстендил 1 658 957 701
Перник 12 025 9 524 2 501
София 32 395 27 935 4 460
София (столица) 220 165 178 274 41 891
Южен централен район 111 994 86 260 25 734
Кърджали 14 313 11 311 3 002
Пазарджик 15 672 12 978 2 694
Пловдив 65 903 49 107 16 796
Смолян 732 634 98
Хасково 15 374 12 230 3 144

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
07.02.2024