Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 444 429 351 422 93 007
Северна и Югоизточна България 188 719 140 014 48 705
Северозападен район 10 859 8 362 2 497
Видин 131 96 35
Враца 2 811 2 170 641
Ловеч 1 869 1 302 567
Монтана 786 466 320
Плевен 5 262 4 328 934
Северен централен район 29 233 21 836 7 397
Велико Търново 10 920 8 378 2 542
Габрово 3 944 2 904 1 040
Разград 1 800 1 332 468
Русе 11 845 8 815 3 030
Силистра 724 407 317
Североизточен район 75 122 54 904 20 218
Варна 54 741 39 922 14 819
Добрич 7 180 5 709 1 471
Търговище 848 466 382
Шумен 12 353 8 807 3 546
Югоизточен район 73 505 54 912 18 593
Бургас 47 435 33 553 13 882
Сливен 6 529 4 859 1 670
Стара Загора 17 206 14 468 2 738
Ямбол 2 335 2 032 303
Югозападна
Южна централна България
255 710 211 408 44 302
Югозападен район 182 897 155 747 27 150
Благоевград 15 313 13 561 1 752
Кюстендил 1 824 1 378 446
Перник 10 306 8 548 1 758
София 18 542 14 062 4 480
София (столица) 136 912 118 198 18 714
Южен централен район 72 813 55 661 17 152
Кърджали 9 164 7 179 1 985
Пазарджик 12 359 8 892 3 467
Пловдив 42 210 32 679 9 531
Смолян 2 554 1 998 556
Хасково 6 526 4 913 1 613

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
09.05.2022