Премини към основното съдържание

Съборени жилищни сгради, жилища и полезна площ на съборените жилища

Динамичен ред: HFund_1.4_destr.xls

СЪБОРЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2022 ГОДИНА*
2022 Съборени жилищни сгради и жилища - брой Полезна площ - кв. м.
Общо в т. ч.
Сгради Жилища жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
І тримесечие 216 235 13 780 12 509 1 271
ІІ тримесечие          
ІІI тримесечие          
ІV тримесечие          

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
09.05.2022