Премини към основното съдържание

Съборени жилищни сгради, жилища и полезна площ на съборените жилища

Динамичен ред: HFund_1.4_destr.xls

СЪБОРЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2021 ГОДИНА*
2021 Съборени жилищни сгради и жилища - брой Полезна площ - кв. м.
Общо в т. ч.
Сгради Жилища жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
І тримесечие 197 216 13 370 11 022 2 348
ІІ тримесечие 259 290 16 370 12 951 3 419
ІІI тримесечие 240 329 18 234 15 026 3 208
ІV тримесечие          

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
05.11.2021