Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 07.11.2023 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. е 1 239, а новопостроените жилища в тях са 5 085. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са с 97 по-малко, или със 7.3%, а жилищата в тях намаляват с 856, или с 14.4%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 73.5%, с тухлена - 23.3%, с друга - 2.9%, и с панелна - 0.3%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (76.0%), следвани от жилищните кооперации (15.3%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 182 сгради с 1 413 жилища, Пловдив - 174 сгради с 548 жилища, и Бургас - 136 сгради с 1 073 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.0%), следват тези с три стаи (32.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2023 г. е 486.7 хил. кв. м, или с 13.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ намалява с 13.1 % и достига 387.7 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94.4 кв. м през третото тримесечие на 2022 г. на 95.7 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин[1] - 400 кв. м, и Силистра - 278.4 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 61.7 кв. м, и Шумен - 63.7 кв. метра.

 

[1] През третото тримесечие на 2023 г. в област Видин има една новопостроена сграда с едно жилище в нея.

Прессъобщение
Статистическа област