Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-бетонни тухлени други
Общо за страната 838 4 655 155 24
Северна и Югоизточна България 413 1 332 66 14
Северозападен район 32 - 23 7 2
Видин - - - - -
Враца 4 - 3 1 -
Ловеч 11 - 11 - -
Монтана 5 - 4 - 1
Плевен 12 - 5 6 1
Северен централен район 73 - 62 6 5
Велико Търново 22 - 19 2 1
Габрово 21 - 18 2 1
Разград 5 - 4 1 -
Русе 16 - 12 1 3
Силистра 9 - 9 - -
Североизточен район 168 - 140 24 4
Варна 123 - 99 20 4
Добрич 23 - 21 2 -
Търговище 9 - 9 - -
Шумен 13 - 11 2 -
Югоизточен район 140 1 107 29 3
Бургас 99 1 83 14 1
Сливен 18 - 6 12 -
Стара Загора 16 - 14 - 2
Ямбол 7 - 4 3 -
Югозападна
Южна централна България
425 3 323 89 10
Югозападен район 273 2 216 48 7
Благоевград 42 - 15 25 2
Кюстендил 9 - 8 1 -
Перник 31 - 30 - 1
София 70 2 43 21 4
София (столица) 121 - 120 1 -
Южен централен район 152 1 107 41 3
Кърджали 13 - 11 2 -
Пазарджик 35 1 27 4 3
Пловдив 80 - 60 20 -
Смолян 8 - 8 - -
Хасково 16 - 1 15 -

*Предварителни данни
05.11.2021