Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-
бетонни
тухлени други
Общо за страната 1 316 7 1 036 246 27
Северна и Югоизточна България 571 3 466 86 16
Северозападен район 40 - 34 4 2
Видин - - - - -
Враца 8 - 7 1 -
Ловеч 13 - 13 - -
Монтана 12 - 10 1 1
Плевен 7 - 4 2 1
Северен централен район 74 - 64 4 6
Велико Търново 19 - 15 3 1
Габрово 23 - 22 - 1
Разград 7 - 5 1 1
Русе 20 - 17 - 3
Силистра 5 - 5 - -
Североизточен район 202 2 152 45 3
Варна 136 - 107 27 2
Добрич 46 1 30 15 -
Търговище 7 1 5 - 1
Шумен 13 - 10 3 -
Югоизточен район 255 1 216 33 5
Бургас 141 1 134 3 3
Сливен 30 - 8 22 -
Стара Загора 74 - 68 4 2
Ямбол 10 - 6 4 -
Югозападна
Южна централна България
745 4 570 160 11
Югозападен район 413 3 347 54 9
Благоевград 61 - 31 30 -
Кюстендил 17 - 11 4 2
Перник 54 1 48 2 3
София 111 1 93 13 4
София (столица) 170 1 164 5 -
Южен централен район 332 1 223 106 2
Кърджали 27 - 19 8 -
Пазарджик 58 - 44 13 1
Пловдив 196 1 153 41 1
Смолян 7 - 7 - -
Хасково 44 - - 44 -

*Предварителни данни
07.11.2022