Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-бетонни тухлени други
Общо за страната 1 206 6 899 262 39
Северна и Югоизточна България 551 3 409 118 21
Северозападен район 51 1 30 16 4
Видин 1 - - 1 -
Враца 19 - 6 11 2
Ловеч 15 - 12 1 2
Монтана 6 - 6 - -
Плевен 10 1 6 3 -
Северен централен район 86 - 73 5 8
Велико Търново 30 - 24 5 1
Габрово 19 - 19 - -
Разград 6 - 6 - -
Русе 28 - 21 - 7
Силистра 3 - 3 - -
Североизточен район 200 - 139 54 7
Варна 130 - 110 16 4
Добрич 39 - 6 32 1
Търговище 5 - 4 1 -
Шумен 26 - 19 5 2
Югоизточен район 214 2 167 43 2
Бургас 122 1 111 10 -
Сливен 31 - 7 23 1
Стара Загора 52 - 47 4 1
Ямбол 9 1 2 6 -
Югозападна
Южна централна България
655 3 490 144 18
Югозападен район 374 2 309 52 11
Благоевград 49 - 28 21 -
Кюстендил 13 - 12 - 1
Перник 35 - 27 5 3
София 115 1 82 25 7
София (столица) 162 1 160 1 -
Южен централен район 281 1 181 92 7
Кърджали 31 - 29 1 1
Пазарджик 58 - 43 11 4
Пловдив 147 1 98 46 2
Смолян 10 - 10 - -
Хасково 35 - 1 34 -

*Предварителни данни
09.05.2022