Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.02.2013 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 692, като спрямо съответното тримесечие на предходната година намалението е 21.6%.

Прессъобщение
Статистическа област