Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 10.05.2012 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2012 г. е 601 и спрямо съответното тримесечие на 2011 г. броят им остава непроменен.

Прессъобщение
Статистическа област