Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.05.2015 - 11:00
Актуализирано прессъобщение към 15:00 часа на 11.05.2015 г.1
 
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2015 г. е 558. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. сградите са с 26 повече, или с 4.9%, докато новопостроените жилища в тях са с 37.4% по-малко.
 

1 Прессъобщението, публикувано в 11:00 часа на 11.05.2015 г., е актуализирано поради открита техническа грешка в Таблица 1 от Приложението.
 
Прессъобщение
Статистическа област