Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.05.2013 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2013 г. е 549, като спрямо съответното тримесечие на предходната година се регистрира намаление от 9.9%.

Прессъобщение
Статистическа област