Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 08.05.2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. е 751, а новопостроените жилища в тях са 3 473. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 86 повече, или с 12.9%, а жилищата в тях нарастват с 876, или с 33.7%.

Прессъобщение
Статистическа област