Премини към основното съдържание

Жилищен фонд 2007

Публикувано на: 18.07.2008 - 00:00
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Жилищен фонд 2007".
Публикацията съдържа информация за жилищните сгради и жилищата в страната към 31.12.2007 година. Данните са получени на основата на резултатите от преброяването на жилищния фонд към 1.03.2001 г., като са добавени данните за новопостроения жилищен фонд и са извадени данните за разрушения жилищен фонд в периода 1.03.2001 - 31.12.2007 година.
Включени са данни за жилищните сгради по конструкция и по периоди на построяване и за жилищата, разпределени по брой на стаите, форма на собственост и площ.
Информацията е представена общо за страната, по области и общини.
Публикацията съдържа методологични бележки и справка за промените в селищната структура на страната през 2007 година.
Изданието се публикува в Интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 10.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област