Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността – октомври (КИД - 2008)

Динамичен ред: Invest_KID_akt_october.xls

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. Октомври 2020 година
Наименование на показателите    
Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (през текущата година спрямо предходната година) % -20.9
Насоки на инвестиране (през текущата година):    
 - Заместване на износено оборудване % 30.3
 - Увеличаване на производствения капацитет % 37.8
 - Механизация или автоматизация на съществуващия производствен процес и въвеждане на нови производствени технологии % 18.0
 - Друг тип инвестиции (опазване на околната среда, мерки за сигурност и т.н.) % 13.9
Разпределение на очакваните инвестиции (през текущата година, по основни производствени групировки):    
 - Производство на стоки за дълготрайна употреба % 2.6
 - Производство на недълготрайни потребителски стоки % 18.2
 - Енергетични и свързани с водата сектори % 27.5
 - Производство на стоки за междинно потребление % 36.4
 - Производство на инвестиционни стоки (вкл. производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета) % 14.7
 - Други % 0.6
Фактори, влияещи върху решенията за инвестиции (през текущата година)    
 - Търсене на продукция баланс 42.5
 - Финансови ресурси или очаквани печалби баланс 36.4
 - Технически фактори баланс 34.0
 - Други баланс 9.1
Планиран ръст на инвестициите в промишлеността (през следващата година спрямо текущата година) % -7.6
Насоки на инвестиране (през следващата година):    
 - Заместване на износено оборудване % 29.4
 - Увеличаване на производствения капацитет % 34.5
 - Механизация или автоматизация на съществуващия производствен процес и въвеждане на нови производствени технологии % 16.4
 - Друг тип инвестиции (опазване на околната среда, мерки за сигурност и т.н.) % 19.7
Разпределение на планираните инвестиции (през следващата година, по основни производствени групировки):    
 - Производство на стоки за дълготрайна употреба % 1.8
 - Производство на недълготрайни потребителски стоки % 14.6
 - Енергетични и свързани с водата сектори % 37.6
 - Производство на стоки за междинно потребление % 35.7
 - Производство на инвестиционни стоки (вкл. производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета) % 9.9
 - Други % 0.4
Фактори, влияещи върху решенията за инвестиции (през следващата година)    
 - Търсене на продукция баланс 42.6
 - Финансови ресурси или очаквани печалби баланс 37.4
 - Технически фактори баланс 33.4
 - Други баланс 9.6
13.11.2020