Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, януари 2024 година

Публикувано на: 07.02.2024 - 11:00

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2024 г. се покачва с 6.7 пункта спрямо нивото си от октомври 2023 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 8.8 и 2.0 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област