Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през май 2020 година

Публикувано на: 29.05.2020 - 11:00

През май 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна в сравнение с последните три месеца. Общият показател на бизнес климата се покачва с 11.8 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Прессъобщение
Статистическа област