Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през януари 2023 година

Публикувано на: 30.01.2023 - 11:00

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област