Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през февруари 2019 година

Публикувано на: 28.02.2019 - 11:00

През февруари 2019 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се наблюдава в строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от януари. Единствено в промишлеността показателят се понижава.

Прессъобщение
Статистическа област