Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през март 2023 година

Публикувано на: 30.03.2023 - 11:00

През март 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва равнището си от февруари. Понижение на показателя е регистрирано в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството се наблюдава увеличение.

Несигурната икономическа среда остава най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област