Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през февруари 2024 година

Публикувано на: 28.02.2024 - 11:00

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията в секторите остават свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене.

Прессъобщение
Статистическа област