Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2023 година

Публикувано на: 28.07.2023 - 11:00

През юли 2023 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от юни. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано намаление. Единствено в строителството показателят запазва равнището си от предходния месец.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса във всички сектори продължава да бъде несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област