Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през май 2023 година

Публикувано на: 30.05.2023 - 11:00

През май 2023 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.0 пункта спрямо април, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Основната пречка за развитието на бизнеса продължава да е свързана с несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област