Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през ноември 2020 година

Публикувано на: 22.12.2020 - 12:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област