Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през ноември 2023 година

Публикувано на: 29.11.2023 - 11:00

През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от октомври. Повишение на показателя е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят запазва равнището си от предходния месец.

Основните пречки за развитието на бизнеса в секторите са свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите.

Прессъобщение
Статистическа област