Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през април 2019 година

Публикувано на: 30.04.2019 - 11:00

През април 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област