Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през август 2022 година

Публикувано на: 29.08.2022 - 11:00

През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област