Премини към основното съдържание

ИПЦ, 1995 = 100

Динамичен ред: CPI_1.1.xls

ИПЦ, 1995 = 100
(индекс)
(%)
Код Потребителски групи Май
2022
  Общ ИПЦ 8 432.65
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 8 069.15
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 18 800.75
  Облекло и обувки 3 142.78
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 18 930.59
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3 300.44
  Здравеопазване 9 528.58
  Транспорт 10 285.73
  Съобщения 2 677.88
  Развлечения и култура 5 101.48
  Образование 20 978.10
  Ресторанти и хотели 12 673.15
  Разнообразни стоки и услуги 5 886.17
 
  Хранителни стоки 8 063.09
  Нехранителни стоки 6 704.61
  Обществено хранене 12 393.54
  Услуги 13 164.01
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 12 643.46
01.01.02 Месо и месни продукти 5 876.23
01.01.03 Риба и други морски храни 6 180.71
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 7 389.95
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 10 774.78
01.01.06 Плодове 8 247.06
01.01.07 Зеленчуци 9 153.48
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 6 169.10
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 7 425.84
01.02.01 Кафе, чай и какао 3 563.99
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 4 680.12
02.01.01 Спиртни напитки 10 237.23
02.01.02 Вина 6 966.99
02.01.03 Бира 8 254.93
02.02.00 Тютюневи изделия 22 172.68
03.01.01 Материали за изработване на облекло 3 802.71
03.01.02 Облекло 2 904.44
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 6 279.64
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 10 147.05
03.02.01 Обувки 3 285.53
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 14 275.56
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 15 166.37
04.01.02 Други действителни наеми 15 614.72
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 6 104.69
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12 227.54
04.04.01 Водоснабдяване 23 196.68
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 26 164.36
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 32 560.17
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 23 139.86
04.05.01 Електроенергия 18 533.22
04.05.02 Газообразни горива 22 498.71
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 21 153.22
04.05.05 Топлоенергия 20 827.85
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 4 120.59
05.01.02 Килими и други подови настилки 2 960.77
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 3 789.29
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2 192.73
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2 180.01
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 5 755.25
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4 761.40
05.05.01 Големи инструменти и машини 3 273.41
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 3 149.88
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 3 196.83
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 11 167.20
06.01.01 Лекарствени продукти 8 304.24
06.01.02 Други медицински продукти 3 943.55
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 8 153.88
06.02.01 Лекарски услуги 19 512.99
06.02.02 Стоматологични услуги 9 274.78
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 24 420.83
06.03.00 Болнични услуги 14 647.76
07.01.01 Автомобили 929.99
07.01.03 Велосипеди 3 825.08
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 3 706.01
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 12 888.33
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 9 000.74
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 28 722.92
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 13 830.35
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 12 928.85
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 4 226.06
08.01.00 Пощенски услуги 9 710.50
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 281.63
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 2 743.06
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 242.66
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 1 530.93
09.01.03 Машини за обработка на информация 962.87
09.01.04 Носители на записи 1 686.90
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 6 988.13
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 8 212.11
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2 234.30
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2 062.60
09.03.03 Градинарство и цветарство 6 476.99
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 5 283.86
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 10 144.18
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 12 150.93
09.04.02 Услуги в областта на културата 6 238.19
09.05.01 Книги 10 624.02
09.05.02 Вестници и периодични издания 11 042.11
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7 748.25
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 6 864.17
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 21 143.47
10.04.00 Висше образование 24 069.99
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 14 614.69
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 12 719.57
11.01.02 Столове за хранене 13 195.64
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 11 451.09
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 15 236.65
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2 228.96
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 3 416.00
12.03.01 Бижута и часовници 11 486.82
12.03.02 Други лични вещи 3 696.71
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 3 331.32
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 23 227.31
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 13 784.57
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13 823.08
15.06.2022