Премини към основното съдържание

ИПЦ, 1995 = 100

Динамичен ред: CPI_1.1.xls

ИПЦ, 1995 = 100
(индекс)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2023
  Общ ИПЦ 9 401.21
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 9 172.06
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 20 404.30
  Облекло и обувки 3 403.32
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 21 260.77
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3 709.52
  Здравеопазване 11 011.78
  Транспорт 9 952.46
  Съобщения 2 856.86
  Развлечения и култура 5 991.52
  Образование 24 525.62
  Ресторанти и хотели 14 773.26
  Разнообразни стоки и услуги 6 898.81
 
  Хранителни стоки 9 174.68
  Нехранителни стоки 7 287.82
  Обществено хранене 14 703.72
  Услуги 14 645.98
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 13 811.29
01.01.02 Месо и месни продукти 7 018.38
01.01.03 Риба и други морски храни 6 770.93
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 8 942.34
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 8 564.08
01.01.06 Плодове 9 658.26
01.01.07 Зеленчуци 9 733.16
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 7 582.60
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 8 823.59
01.02.01 Кафе, чай и какао 4 165.17
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 5 460.73
02.01.01 Спиртни напитки 11 537.66
02.01.02 Вина 7 772.16
02.01.03 Бира 10 173.41
02.02.00 Тютюневи изделия 23 322.60
03.01.01 Материали за изработване на облекло 4 166.79
03.01.02 Облекло 3 181.00
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 6 907.97
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 12 156.78
03.02.01 Обувки 3 474.17
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 17 741.16
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 16 570.50
04.01.02 Други действителни наеми 18 118.67
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 6 602.56
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 13 977.82
04.04.01 Водоснабдяване 30 622.32
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 27 942.96
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 41 701.41
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 27 107.80
04.05.01 Електроенергия 19 999.80
04.05.02 Газообразни горива 12 351.03
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 26 217.17
04.05.05 Топлоенергия 26 889.18
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 4 484.75
05.01.02 Килими и други подови настилки 3 321.06
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 4 094.60
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2 251.37
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2 264.75
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 6 296.92
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 5 247.42
05.05.01 Големи инструменти и машини 3 306.57
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 3 469.05
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 3 949.62
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 12 313.54
06.01.01 Лекарствени продукти 9 917.44
06.01.02 Други медицински продукти 3 955.93
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 9 098.12
06.02.01 Лекарски услуги 21 175.60
06.02.02 Стоматологични услуги 9 993.23
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 25 830.58
06.03.00 Болнични услуги 14 647.76
07.01.01 Автомобили 923.20
07.01.03 Велосипеди 4 288.16
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 4 096.33
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 11 465.84
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 10 917.82
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 27 373.02
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 13 744.71
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 13 942.02
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 5 066.39
08.01.00 Пощенски услуги 10 994.14
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 261.13
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 2 929.09
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 199.67
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 1 603.51
09.01.03 Машини за обработка на информация 915.26
09.01.04 Носители на записи 1 598.60
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 7 795.60
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 8 585.89
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2 435.95
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2 279.15
09.03.03 Градинарство и цветарство 7 295.74
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 6 725.93
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 11 987.79
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 14 624.75
09.04.02 Услуги в областта на културата 6 832.74
09.05.01 Книги 11 148.49
09.05.02 Вестници и периодични издания 12 467.12
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 9 150.71
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 8 824.84
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 27 018.98
10.04.00 Висше образование 26 950.87
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 17 925.46
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 15 073.71
11.01.02 Столове за хранене 16 231.75
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 11 567.26
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 17 784.94
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2 367.39
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 4 057.24
12.03.01 Бижута и часовници 12 858.21
12.03.02 Други лични вещи 4 184.11
12.04.00 Социални услуги 14 574.34
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 3 400.20
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 26 910.11
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 16 395.24
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 16 114.25
15.11.2023