Премини към основното съдържание

ИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.3.xls

ИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Юли
2022
  Общ ИПЦ 11.3
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 16.1
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.9
  Облекло и обувки 1.6
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 12.5
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 9.4
  Здравеопазване 1.6
  Транспорт 20.8
  Съобщения 4.2
  Развлечения и култура 3.9
  Образование 2.7
  Ресторанти и хотели 16.2
  Разнообразни стоки и услуги 4.3
 
  Хранителни стоки 15.7
  Нехранителни стоки 10.3
  Обществено хранене 15.9
  Услуги 6.7
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 15.3
01.01.02 Месо и месни продукти 18.6
01.01.03 Риба и други морски храни 11.9
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 18.9
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 34.1
01.01.06 Плодове 14.0
01.01.07 Зеленчуци 4.5
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 18.1
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 19.8
01.02.01 Кафе, чай и какао 13.7
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 10.6
02.01.01 Спиртни напитки 7.6
02.01.02 Вина 13.0
02.01.03 Бира 4.1
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 3.5
03.01.02 Облекло 1.9
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 4.3
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 11.9
03.02.01 Обувки 0.9
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 10.5
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 5.5
04.01.02 Други действителни наеми 8.1
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 14.8
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.6
04.04.01 Водоснабдяване 11.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 9.7
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 10.3
04.05.01 Електроенергия 3.4
04.05.02 Газообразни горива 43.6
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 26.8
04.05.05 Топлоенергия 8.7
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 12.7
05.01.02 Килими и други подови настилки 7.3
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 6.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 6.5
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 5.4
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 9.6
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 7.2
05.05.01 Големи инструменти и машини 3.1
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 5.5
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 11.7
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 12.7
06.01.01 Лекарствени продукти 1.3
06.01.02 Други медицински продукти -1.2
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 7.4
06.02.01 Лекарски услуги 5.7
06.02.02 Стоматологични услуги 4.1
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 2.4
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.6
07.01.03 Велосипеди 11.1
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 5.6
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 29.3
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 13.1
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 3.0
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 17.8
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 41.1
08.01.00 Пощенски услуги 11.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.0
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 3.7
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -9.2
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -2.4
09.01.03 Машини за обработка на информация -1.0
09.01.04 Носители на записи 2.0
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 8.5
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 1.7
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 6.0
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 6.2
09.03.03 Градинарство и цветарство 4.9
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 12.6
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 10.7
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 11.7
09.04.02 Услуги в областта на културата 5.7
09.05.01 Книги -3.9
09.05.02 Вестници и периодични издания 10.9
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 14.6
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 2.2
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 11.0
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 15.8
11.01.02 Столове за хранене 21.1
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 17.9
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 14.7
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.8
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 9.2
12.03.01 Бижута и часовници 11.8
12.03.02 Други лични вещи 7.4
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 0.3
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -8.0
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 6.2
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 8.7
16.08.2022