Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходните 12 месеца = 100

Динамичен ред: CPI_1.5.xls

Средногодишен ИПЦ, предходните 12 месеца = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Май
2022
  Общ ИПЦ 8.1
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 10.0
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.2
  Облекло и обувки 2.5
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 10.4
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.0
  Здравеопазване 1.0
  Транспорт 21.3
  Съобщения -3.7
  Развлечения и култура 8.7
  Образование 5.1
  Ресторанти и хотели 7.8
  Разнообразни стоки и услуги 3.0
 
  Хранителни стоки 9.7
  Нехранителни стоки 8.6
  Обществено хранене 8.5
  Услуги 5.4
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 14.6
01.01.02 Месо и месни продукти 4.0
01.01.03 Риба и други морски храни 4.5
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 10.2
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 30.4
01.01.06 Плодове 4.8
01.01.07 Зеленчуци 15.3
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 6.5
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 8.7
01.02.01 Кафе, чай и какао 5.9
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 4.8
02.01.01 Спиртни напитки 6.0
02.01.02 Вина 4.8
02.01.03 Бира 3.1
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 2.7
03.01.02 Облекло 2.7
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 1.3
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 7.7
03.02.01 Обувки 1.9
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 8.8
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 3.1
04.01.02 Други действителни наеми 2.8
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 11.2
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.1
04.04.01 Водоснабдяване -0.6
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 2.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 5.1
04.05.01 Електроенергия 4.3
04.05.02 Газообразни горива 99.3
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 19.6
04.05.05 Топлоенергия 16.8
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 8.4
05.01.02 Килими и други подови настилки 3.0
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 2.7
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 5.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 3.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 7.6
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 5.6
05.05.01 Големи инструменти и машини 2.0
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 4.0
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 4.0
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 6.3
06.01.01 Лекарствени продукти 0.8
06.01.02 Други медицински продукти -11.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 3.8
06.02.01 Лекарски услуги 3.6
06.02.02 Стоматологични услуги 2.1
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.6
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 0.7
07.01.03 Велосипеди 9.9
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 4.2
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 35.9
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 10.3
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 1.3
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 5.7
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -2.2
08.01.00 Пощенски услуги 6.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -6.7
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -5.3
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.0
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.2
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.5
09.01.04 Носители на записи -1.2
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 8.5
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 4.6
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 4.1
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 1.4
09.03.03 Градинарство и цветарство 8.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 4.9
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 9.1
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 8.1
09.04.02 Услуги в областта на културата -1.4
09.05.01 Книги 7.5
09.05.02 Вестници и периодични издания 13.8
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7.1
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 15.5
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.0
10.04.00 Висше образование 2.7
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 10.4
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 8.4
11.01.02 Столове за хранене 9.8
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 1.2
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 10.6
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.2
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 2.0
12.03.01 Бижута и часовници 5.5
12.03.02 Други лични вещи 3.7
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.7
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 6.7
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.7
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 5.4
15.06.2022