Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходните 12 месеца = 100

Динамичен ред: CPI_1.5.xls

Средногодишен ИПЦ, предходните 12 месеца = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Август
2023
  Общ ИПЦ 13.4
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 19.9
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 5.1
  Облекло и обувки 7.3
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 15.4
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 11.9
  Здравеопазване 10.0
  Транспорт 1.4
  Съобщения 5.3
  Развлечения и култура 14.1
  Образование 10.4
  Ресторанти и хотели 16.9
  Разнообразни стоки и услуги 12.1
 
  Хранителни стоки 19.7
  Нехранителни стоки 10.2
  Обществено хранене 18.4
  Услуги 9.4
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 15.8
01.01.02 Месо и месни продукти 21.8
01.01.03 Риба и други морски храни 14.0
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 29.6
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 4.9
01.01.06 Плодове 10.1
01.01.07 Зеленчуци 18.2
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 25.0
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 23.9
01.02.01 Кафе, чай и какао 15.1
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 14.9
02.01.01 Спиртни напитки 10.6
02.01.02 Вина 13.1
02.01.03 Бира 17.4
02.02.00 Тютюневи изделия 1.6
03.01.01 Материали за изработване на облекло 7.5
03.01.02 Облекло 8.3
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 8.6
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 16.2
03.02.01 Обувки 5.1
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 18.4
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 8.3
04.01.02 Други действителни наеми 12.9
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 14.1
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 15.3
04.04.01 Водоснабдяване 22.1
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.5
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 20.2
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 14.4
04.05.01 Електроенергия 3.6
04.05.02 Газообразни горива -3.6
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 39.1
04.05.05 Топлоенергия 22.8
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 10.9
05.01.02 Килими и други подови настилки 10.2
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 9.0
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 5.7
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 4.3
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 10.9
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 10.5
05.05.01 Големи инструменти и машини 3.1
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 10.1
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 18.8
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 9.6
06.01.01 Лекарствени продукти 12.1
06.01.02 Други медицински продукти -0.8
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 9.5
06.02.01 Лекарски услуги 7.4
06.02.02 Стоматологични услуги 6.3
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 3.9
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.0
07.01.03 Велосипеди 12.6
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 10.6
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -5.1
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 19.8
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС -2.2
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.1
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 14.0
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 29.2
08.01.00 Пощенски услуги 9.5
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -4.0
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 5.4
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -12.4
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 0.4
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.4
09.01.04 Носители на записи 0.9
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 13.0
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 4.0
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 8.3
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 7.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 12.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 24.5
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 16.3
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 18.7
09.04.02 Услуги в областта на културата 9.8
09.05.01 Книги 4.0
09.05.02 Вестници и периодични издания 19.1
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 19.0
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 19.3
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 17.4
10.04.00 Висше образование 5.7
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 18.3
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 18.2
11.01.02 Столове за хранене 23.6
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 6.5
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 16.1
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 3.5
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 16.3
12.03.01 Бижута и часовници 13.1
12.03.02 Други лични вещи 11.9
12.04.00 Социални услуги 11.1
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -0.7
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 4.1
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 16.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13.6
15.09.2023