Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходните 12 месеца = 100

Динамичен ред: CPI_1.5.xls

Средногодишен ИПЦ, предходните 12 месеца = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2022
  Общ ИПЦ 13.8
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 18.9
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 2.1
  Облекло и обувки 5.6
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 18.3
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 9.9
  Здравеопазване 2.0
  Транспорт 25.1
  Съобщения -1.1
  Развлечения и култура 10.1
  Образование 6.1
  Ресторанти и хотели 15.2
  Разнообразни стоки и услуги 5.4
 
  Хранителни стоки 18.5
  Нехранителни стоки 13.7
  Обществено хранене 15.9
  Услуги 8.1
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 24.0
01.01.02 Месо и месни продукти 13.9
01.01.03 Риба и други морски храни 11.2
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 22.4
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 37.4
01.01.06 Плодове 10.9
01.01.07 Зеленчуци 19.6
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 16.7
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 19.3
01.02.01 Кафе, чай и какао 13.5
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 10.4
02.01.01 Спиртни напитки 8.9
02.01.02 Вина 10.2
02.01.03 Бира 6.2
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 5.0
03.01.02 Облекло 6.2
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 2.9
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 14.4
03.02.01 Обувки 4.4
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 14.7
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 5.3
04.01.02 Други действителни наеми 7.1
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 19.5
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 16.7
04.04.01 Водоснабдяване 5.6
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 5.7
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 5.3
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 9.1
04.05.01 Електроенергия 4.1
04.05.02 Газообразни горива 132.5
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 45.0
04.05.05 Топлоенергия 19.7
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 13.8
05.01.02 Килими и други подови настилки 7.1
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 5.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 8.5
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 5.9
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 12.5
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 9.1
05.05.01 Големи инструменти и машини 3.5
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 7.6
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 11.1
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 10.6
06.01.01 Лекарствени продукти 1.8
06.01.02 Други медицински продукти -8.2
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 6.6
06.02.01 Лекарски услуги 6.1
06.02.02 Стоматологични услуги 3.6
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.8
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 2.2
07.01.03 Велосипеди 11.5
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 7.4
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 38.3
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 17.0
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 2.6
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.1
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 13.9
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 6.6
08.01.00 Пощенски услуги 9.1
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.6
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -2.5
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -5.5
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.8
09.01.03 Машини за обработка на информация -1.7
09.01.04 Носители на записи 1.5
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 12.2
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 5.7
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 7.2
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 3.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 12.0
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 11.0
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 14.3
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 13.3
09.04.02 Услуги в областта на културата 2.8
09.05.01 Книги 4.9
09.05.02 Вестници и периодични издания 24.0
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 14.2
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 17.5
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 11.1
10.04.00 Висше образование 2.2
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 15.0
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 15.8
11.01.02 Столове за хранене 18.9
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 8.0
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 17.0
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2.2
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 7.6
12.03.01 Бижута и часовници 9.9
12.03.02 Други лични вещи 8.0
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.4
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -1.9
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.8
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 8.6
15.11.2022