Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2023
  Общ ИПЦ 5.8
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 7.6
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.6
  Облекло и обувки 3.9
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -1.7
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 6.5
  Здравеопазване 11.8
  Транспорт 2.5
  Съобщения 5.9
  Развлечения и култура 11.1
  Образование 8.7
  Ресторанти и хотели 10.4
  Разнообразни стоки и услуги 10.4
 
  Хранителни стоки 7.7
  Нехранителни стоки 3.6
  Обществено хранене 10.4
  Услуги 5.6
01.01.01 Хляб и зърнени храни 7.6
01.01.02 Месо и месни продукти 12.3
01.01.03 Риба и други морски храни 4.3
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 4.5
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -21.6
01.01.06 Плодове 7.7
01.01.07 Зеленчуци 13.0
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 9.2
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 9.6
01.02.01 Кафе, чай и какао 11.2
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 10.9
02.01.01 Спиртни напитки 7.4
02.01.02 Вина 5.6
02.01.03 Бира 14.2
02.02.00 Тютюневи изделия 5.2
03.01.01 Материали за изработване на облекло 3.5
03.01.02 Облекло 4.5
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 5.1
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 11.9
03.02.01 Обувки 2.7
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 15.2
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 7.8
04.01.02 Други действителни наеми 13.6
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 2.9
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 8.9
04.04.01 Водоснабдяване 11.3
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 10.5
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 10.0
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива -55.0
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива -11.8
04.05.05 Топлоенергия 18.8
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 3.7
05.01.02 Килими и други подови настилки 6.4
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 4.7
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 0.5
05.03.02 Малки електрически домакински уреди -0.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 3.4
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 5.0
05.05.01 Големи инструменти и машини -0.3
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 5.3
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 13.5
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 5.2
06.01.01 Лекарствени продукти 14.7
06.01.02 Други медицински продукти 1.3
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 7.7
06.02.01 Лекарски услуги 5.0
06.02.02 Стоматологични услуги 5.4
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.4
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -1.5
07.01.03 Велосипеди 8.2
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 4.2
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 1.6
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 10.7
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС -5.8
07.03.01 Пътнически релсов транспорт -1.4
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 0.8
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 19.0
08.01.00 Пощенски услуги 18.5
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -7.4
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 4.9
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -11.6
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 7.2
09.01.03 Машини за обработка на информация -5.5
09.01.04 Носители на записи -7.4
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 4.8
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.3
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2.8
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 4.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 11.0
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 17.6
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 9.0
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 12.8
09.04.02 Услуги в областта на културата 5.8
09.05.01 Книги 7.8
09.05.02 Вестници и периодични издания 6.2
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 5.8
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 18.5
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 8.9
10.04.00 Висше образование 5.8
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 13.3
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 10.4
11.01.02 Столове за хранене 11.3
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 10.4
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 11.3
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 3.3
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 9.9
12.03.01 Бижута и часовници 7.3
12.03.02 Други лични вещи 6.5
12.04.00 Социални услуги 7.2
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 3.2
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 26.1
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 7.5
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 10.9
15.11.2023