Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2022
  Общ ИПЦ 17.6
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 26.3
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 3.3
  Облекло и обувки 7.9
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 24.2
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 14.1
  Здравеопазване 5.0
  Транспорт 15.1
  Съобщения 2.2
  Развлечения и култура 11.3
  Образование 9.9
  Ресторанти и хотели 20.7
  Разнообразни стоки и услуги 9.2
 
  Хранителни стоки 25.7
  Нехранителни стоки 15.4
  Обществено хранене 23.2
  Услуги 10.1
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 26.9
01.01.02 Месо и месни продукти 25.2
01.01.03 Риба и други морски храни 17.5
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 37.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 36.8
01.01.06 Плодове 12.2
01.01.07 Зеленчуци 18.2
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 29.2
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 31.1
01.02.01 Кафе, чай и какао 19.1
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 15.6
02.01.01 Спиртни напитки 10.8
02.01.02 Вина 16.1
02.01.03 Бира 11.2
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 9.2
03.01.02 Облекло 8.7
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 8.2
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 21.6
03.02.01 Обувки 6.1
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 19.4
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 7.4
04.01.02 Други действителни наеми 10.7
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 24.4
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 21.0
04.04.01 Водоснабдяване 18.6
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 15.9
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 15.4
04.05.01 Електроенергия 3.4
04.05.02 Газообразни горива 81.5
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 65.8
04.05.05 Топлоенергия 21.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 15.0
05.01.02 Килими и други подови настилки 10.7
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 9.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 9.6
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 7.2
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 17.5
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 12.7
05.05.01 Големи инструменти и машини 4.5
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 10.7
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 19.2
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 15.9
06.01.01 Лекарствени продукти 5.4
06.01.02 Други медицински продукти -2.5
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 10.3
06.02.01 Лекарски услуги 9.0
06.02.02 Стоматологични услуги 5.6
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.3
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.8
07.01.03 Велосипеди 13.1
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 12.8
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 16.0
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 23.4
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 3.9
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.8
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 24.1
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 34.6
08.01.00 Пощенски услуги 1.2
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.1
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 3.1
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -11.5
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -3.0
09.01.03 Машини за обработка на информация -0.7
09.01.04 Носители на записи 3.5
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 15.7
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 6.0
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 10.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 9.1
09.03.03 Градинарство и цветарство 12.3
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 22.3
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 20.7
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 20.4
09.04.02 Услуги в областта на културата 9.6
09.05.01 Книги 4.2
09.05.02 Вестници и периодични издания 28.4
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 24.4
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 14.4
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 17.4
10.04.00 Висше образование 5.9
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 18.0
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 23.0
11.01.02 Столове за хранене 29.9
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 4.3
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 19.6
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 3.5
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 15.2
12.03.01 Бижута и часовници 16.2
12.03.02 Други лични вещи 14.0
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.8
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -11.1
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 12.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13.8
15.11.2022