Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Август
2023
  Общ ИПЦ 7.7
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 12.4
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.8
  Облекло и обувки 6.5
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 0.6
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 6.8
  Здравеопазване 14.0
  Транспорт -4.2
  Съобщения 4.0
  Развлечения и култура 13.6
  Образование 10.5
  Ресторанти и хотели 13.7
  Разнообразни стоки и услуги 11.9
 
  Хранителни стоки 12.3
  Нехранителни стоки 4.7
  Обществено хранене 12.9
  Услуги 5.1
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 10.6
01.01.02 Месо и месни продукти 15.9
01.01.03 Риба и други морски храни 7.7
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 13.1
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -20.0
01.01.06 Плодове 11.3
01.01.07 Зеленчуци 20.3
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 14.3
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 14.7
01.02.01 Кафе, чай и какао 12.7
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 12.0
02.01.01 Спиртни напитки 7.0
02.01.02 Вина 7.7
02.01.03 Бира 16.3
02.02.00 Тютюневи изделия 5.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 6.3
03.01.02 Облекло 6.4
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 6.4
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 12.9
03.02.01 Обувки 6.6
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 18.6
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 8.1
04.01.02 Други действителни наеми 13.9
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 5.1
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 11.2
04.04.01 Водоснабдяване 13.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 11.2
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 11.8
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива -63.7
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 1.6
04.05.05 Топлоенергия 18.8
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 3.1
05.01.02 Килими и други подови настилки 9.7
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 6.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 1.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2.0
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 6.4
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 6.6
05.05.01 Големи инструменти и машини 0.1
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 7.8
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 12.8
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 6.4
06.01.01 Лекарствени продукти 17.7
06.01.02 Други медицински продукти 1.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 8.4
06.02.01 Лекарски услуги 5.3
06.02.02 Стоматологични услуги 6.1
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 3.7
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -0.8
07.01.03 Велосипеди 9.5
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 8.5
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -10.4
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 13.1
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС -5.7
07.03.01 Пътнически релсов транспорт -0.6
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 2.5
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 6.2
08.01.00 Пощенски услуги 2.6
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -6.0
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 5.2
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -10.2
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 6.7
09.01.03 Машини за обработка на информация -4.6
09.01.04 Носители на записи -4.2
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 10.3
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 4.5
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 4.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 5.3
09.03.03 Градинарство и цветарство 13.1
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 22.0
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 12.4
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 15.5
09.04.02 Услуги в областта на културата 6.9
09.05.01 Книги 6.5
09.05.02 Вестници и периодични издания 12.3
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 10.2
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 20.0
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 17.4
10.04.00 Висше образование 5.9
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 15.9
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 12.8
11.01.02 Столове за хранене 16.3
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 21.5
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 12.7
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 6.5
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 11.4
12.03.01 Бижута и часовници 7.9
12.03.02 Други лични вещи 9.3
12.04.00 Социални услуги 8.0
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 0.0
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 24.0
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 14.2
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13.0
15.09.2023