Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Май
2022
  Общ ИПЦ 15.6
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 22.7
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 2.1
  Облекло и обувки 5.8
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 17.5
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 11.4
  Здравеопазване 1.8
  Транспорт 32.6
  Съобщения -0.3
  Развлечения и култура 8.5
  Образование 6.2
  Ресторанти и хотели 17.9
  Разнообразни стоки и услуги 3.7
 
  Хранителни стоки 22.1
  Нехранителни стоки 15.4
  Обществено хранене 18.4
  Услуги 7.7
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 30.7
01.01.02 Месо и месни продукти 18.4
01.01.03 Риба и други морски храни 12.8
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 25.3
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 41.1
01.01.06 Плодове 6.5
01.01.07 Зеленчуци 25.7
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 17.1
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 24.8
01.02.01 Кафе, чай и какао 15.3
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 11.4
02.01.01 Спиртни напитки 9.0
02.01.02 Вина 11.1
02.01.03 Бира 5.9
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 4.5
03.01.02 Облекло 5.7
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 2.4
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 15.4
03.02.01 Обувки 6.0
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 15.5
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 6.2
04.01.02 Други действителни наеми 8.4
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 23.0
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 20.7
04.04.01 Водоснабдяване 0.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 10.0
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива 148.7
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 39.9
04.05.05 Топлоенергия 19.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 16.5
05.01.02 Килими и други подови настилки 8.8
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 8.1
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 9.8
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 5.9
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 15.0
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 9.9
05.05.01 Големи инструменти и машини 5.0
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 7.7
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 12.0
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 11.4
06.01.01 Лекарствени продукти 1.5
06.01.02 Други медицински продукти -8.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 7.1
06.02.01 Лекарски услуги 6.5
06.02.02 Стоматологични услуги 3.7
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.5
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 3.5
07.01.03 Велосипеди 12.9
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 7.3
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 51.1
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 17.8
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 3.1
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 16.5
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 11.7
08.01.00 Пощенски услуги 12.3
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -6.8
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -2.0
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -5.7
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -1.7
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.3
09.01.04 Носители на записи 1.1
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 14.7
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 6.1
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 6.8
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.5
09.03.03 Градинарство и цветарство 11.8
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 12.4
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 12.6
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 15.4
09.04.02 Услуги в областта на културата 5.6
09.05.01 Книги 4.7
09.05.02 Вестници и периодични издания 28.0
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 15.3
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 14.4
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.7
10.04.00 Висше образование 1.7
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 17.5
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 18.3
11.01.02 Столове за хранене 20.0
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 15.1
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 20.2
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 0.7
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 7.1
12.03.01 Бижута и часовници 13.0
12.03.02 Други лични вещи 9.1
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -1.8
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -4.9
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 2.0
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 9.4
15.06.2022