Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение и периодичност

Динамичен ред: Culture_1.18.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Предвназначевие Общо Периодичност
2 - 4 пъти месечно месечно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил.
Общо 519 8 416 751 12 2 567 57 128 4 920 410
За широката публика 162 6 966 572 11 2 565 56 60 3 838 320
Илюстровани информационни издания 4 194 13 1 160 3 1 15 1
Политически, философски, религиозни и културни издания 56 524 83 - - - 18 414 35
Издания за жени, за мъже, семейни издания 30 4 429 284 5 2 106 44 18 2 087 174
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 5 48 15 - - - - - -
Популярни исторически и географски издания 2 260 22 - - - 2 260 22
Научно-популярни и технически издания 13 254 33 - - - 4 207 17
Издания за младежи и деца 12 372 47 1 60 3 7 276 23
Други издания за широка публика 40 885 75 4 239 7 10 579 48
Специализирани издания 357 1 451 179 1 2 0 68 1 082 90
Професионални издания 295 1 111 143 - - - 49 798 66
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 22 30 4 1 2 0 9 21 2
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 113 10 - - - 1 110 9
Официални издания 2 1 0 - - - - - -
Други издания за ограничена публика 36 196 23 - - - 9 153 13
ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Продължение и край)
Предназначение Периодичност
5 - 7 пъти годишно 1 - 4 пъти годишно Нередовно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно-кратен тираж - хил.
Общо 85 344 57 290 584 228 4 2 -
За широката публика 14 134 22 74 427 174 3 1 -
Илюстровани информационни издания - - - 2 19 9 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 6 20 3 30 89 46 2 1 -
Издания за жени, за мъже, семейни издания 1 4 1 6 232 66 - - -
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 1 40 7 4 8 8 - - -
Популярни исторически и географски издания - - - - - - - - -
Научно-популярни и технически издания 1 1 0 7 45 16 1 0 -
Издания за младежи и деца 2 17 3 2 19 19 - - -
Други издания за широка публика 3 52 9 23 14 10 - - -
Специализирани издания 71 210 35 216 156 54 1 1 -
Професионални издания 63 180 30 183 134 46 - - -
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 4 5 1 8 2 1 - - -
Издания на фирми, търговски дружества и др. 1 3 0 - - - - - -
Официални издания - - - 1 0 0 1 1 -
Други издания за ограничена публика 3 23 4 24 20 6 - - -
25.06.2021