Премини към основното съдържание

Електронни издания по десетична класификация и местоиздаване

Динамичен ред: Culture_1.10.xls

ДИГИТАЛНИ ИЗДАНИЯ (ПЕРИОДИКА) ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕСТОИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Габрово Добрич Пазарджик Плевен
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 337 7 5 17 21 1 2 1 9
Общ отдел 21 - 1 2 1 - - - 1
Философия, психология 6 1 - - - - - - -
Религия 4 - - - - - - - -
Обществени науки 94 2 1 6 11 - - - 2
Социология, статистика 5 - - - - - - - -
Политика, икономически науки, икономика 35 2 1 4 2 - - - 1
Право, публична администрация 14 - - - 1 - - - -
Военно дело, военни науки 7 - - - 4 - - - -
Социални проблеми, социална помощ 1 - - 1 - - - - -
Възпитание, образование 32 - - 1 4 - - - 1
Езикознание 13 - - - - - - - -
Филология, лингвистика 13 - - - - - - - -
Естествени науки и математика 9 - 1 - 1 - - - -
Математика 4 - 1 - 1 - - - -
Естествени науки 5 - - - - - - - -
Техника. Медицина. Приложни науки 66 1 2 5 2 - - - 6
Медицина, здравеопазване 5 - - - - - - - 2
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 38 - 2 2 2 - - - 4
Селско стопанство, ветеринарна медицина 10 - - - - - - - -
Домакинство и комунални услуги 1 1 - - - - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 12 - - 3 - - - - -
Изкуство и развлечения 53 1 - 4 5 1 2 1 -
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 3 - - 2 1 - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 4 - - - - - - - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 43 1 - 2 4 1 2 1 -
Игри и спорт 3 - - - - - - - -
Литература 14 - - - - - - - -
История на литературата и литературна критика 3 - - - - - - - -
Художествена литература 11 - - - - - - - -
География. История 57 2 - - 1 - - - -
География и пътешествия 7 2 - - - - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 50 - - - 1 - - - -
(продължение и край)
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Пловдив Разград Русе Силистра Смолян София София (столица) Стара Загора Хасково Шумен Ямбол
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 337 29 2 2 2 1 2 198 8 1 28 1
Общ отдел 21 1 - - - 1 1 9 1 - 2 1
Философия, психология 6 - - - 1 - - 3 - - 1 -
Религия 4 - - - - - - 4 - - - -
Обществени науки 94 3 - - - - 1 54 4 - 10 -
Социология, статистика 5 2 - - - - - 2 - - 1 -
Политика, икономически науки, икономика 35 - - - - - 1 18 2 - 4 -
Право, публична администрация 14 - - - - - - 10 - - 3 -
Военно дело, военни науки 7 - - - - - - 3 - - - -
Социални проблеми, социална помощ 1 - - - - - - - - - - -
Възпитание, образование 32 1 - - - - - 21 2 - 2 -
Езикознание 13 2 - - - - - 7 - - 4 -
Филология, лингвистика 13 2 - - - - - 7 - - 4 -
Естествени науки и математика 9 2 - - - - - 2 - - 3 -
Математика 4 1 - - - - - - - - 1 -
Естествени науки 5 1 - - - - - 2 - - 2 -
Техника. Медицина. Приложни науки 66 15 1 1 - - - 25 3 - 5 -
Медицина, здравеопазване 5 1 - - - - - - 1 - 1 -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 38 13 1 1 - - - 12 - - 1 -
Селско стопанство, ветеринарна медицина 10 1 - - - - - 7 2 - - -
Домакинство и комунални услуги 1 - - - - - - - - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 12 - - - - - - 6 - - 3 -
Изкуство и развлечения 53 5 1 1 1 - - 29 - 1 1 -
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 3 - - - - - - - - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 4 - - - - - - 4 - - - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 43 5 1 1 1 - - 22 - 1 1 -
Игри и спорт 3 - - - - - - 3 - - - -
Литература 14 1 - - - - - 11 - - 2 -
История на литературата и литературна критика 3 - - - - - - 2 - - 1 -
Художествена литература 11 1 - - - - - 9 - - 1 -
География. История 57 - - - - - - 54 - - - -
География и пътешествия 7 - - - - - - 5 - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 50 - - - - - - 49 - - - -
25.06.2021