Премини към основното съдържание

Електронни издания по десетична класификация и местоиздаване

Динамичен ред: Culture_1.10.xls

ДИГИТАЛНИ ИЗДАНИЯ (ПЕРИОДИКА) ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕСТОИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Пазарджик Плевен Пловдив
Общо за страната 440 3 12 27 21 2 15 17
Общ отдел 36 - 1 1 2 1 - -
Философия. Психология 16 - - - 3 - - -
Религия 29 - - - - - - -
Обществени науки 153 2 5 6 13 - 5 3
Социология, статистика 10 - - - - - - 1
Политика, икономически науки, икономика 54 - 1 4 2 - - 2
Право, публична администрация 22 - - - - - - -
Военно дело, военни науки 11 - - - 8 - - -
Социални проблеми, социална помощ 5 2 - 1 1 - - -
Възпитание, образование 48 - 4 1 2 - 5 -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 3 - - - - - - -
Езикознание 14 - 1 - - - - -
Филология, лингвистика 14 - 1 - - - - -
Естествени науки и математика 35 - 1 4 - - - 2
Математика 2 - 1 - - - - -
Естествени науки 33 - - 4 - - - 2
Техника. Медицина. Приложни науки 75 1 4 16 - - 4 12
Медицина, здравеопазване 35 - 3 7 - - 4 7
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 22 - - 6 - - - 4
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 10 1 1 3 - - - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина 8 - - - - - - 1
Изкуство и развлечения 31 - - - 1 1 - -
Игри и спорт 3 - - - - - - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 19 - - - 1 1 - -
Пластични и графични изкуства, фотография 9 - - - - - - -
Литература 35 - - - 1 - 6 -
История на литературата и литературна критика 4 - - - 1 - - -
Художествена литература 31 - - - - - 6 -
География. История 16 - - - 1 - - -
География и пътешествия 3 - - - - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 13 - - - 1 - - -
ДИГИТАЛНИ ИЗДАНИЯ (ПЕРИОДИКА) ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕСТОИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Русе Силистра Смолян София София (столица) Стара Загора Шумен Ямбол
Общо за страната 440 2 26 1 3 255 43 11 2
Общ отдел 36 - - - 1 25 2 3 -
Философия. Психология 16 - - - - 1 12 - -
Религия 29 - 26 - - 3 - - -
Обществени науки 153 - - 1 2 106 8 1 1
Социология, статистика 10 - - - - 9 - - -
Политика, икономически науки, икономика 54 - - - 2 36 7 - -
Право, публична администрация 22 - - - - 22 - - -
Военно дело, военни науки 11 - - - - 2 - 1 -
Социални проблеми, социална помощ 5 - - - - 1 - - -
Възпитание, образование 48 - - 1 - 33 1 - 1
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 3 - - - - 3 - - -
Езикознание 14 - - - - 10 - 3 -
Филология, лингвистика 14 - - - - 10 - 3 -
Естествени науки и математика 35 - - - - 14 14 - -
Математика 2 - - - - 1 - - -
Естествени науки 33 - - - - 13 14 - -
Техника. Медицина. Приложни науки 75 1 - - - 28 5 3 1
Медицина, здравеопазване 35 - - - - 11 3 - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 22 - - - - 10 - 1 1
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 10 - - - - 4 - 1 -
Селско стопанство, ветеринарна медицина 8 1 - - - 3 2 1 -
Изкуство и развлечения 31 1 - - - 28 - - -
Игри и спорт 3 - - - - 3 - - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 19 1 - - - 16 - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 9 - - - - 9 - - -
Литература 35 - - - - 26 1 1 -
История на литературата и литературна критика 4 - - - - 2 - 1 -
Художествена литература 31 - - - - 24 1 - -
География. История 16 - - - - 14 1 - -
География и пътешествия 3 - - - - 3 - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 13 - - - - 11 1 - -
27.06.2022