Премини към основното съдържание

Издадени вестници

Динамичен ред: Culture_1.11.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ
  2021
Вестници  
Заглавия - бр. 201
Излизания - бр. 17 231
Годишен тираж - хил. 119 588
Еднократен тираж - хил. 1 311
Вестници на лице от населението - бр. 17.2
27.06.2022