Премини към основното съдържание

Първи издания на книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.03.xls

ПЪРВИ ИЗДАНИЯ НА КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 9 778 4 879 8 374 3 865 1 404 1 014
Общ отдел 758 582 468 283 290 300
Философия, психология 400 238 381 231 19 7
Религия 236 74 211 63 25 10
Обществени науки 1 710 1 190 1 545 981 165 209
Социология, статистика 136 27 131 26 5 1
Политика, икономически науки, икономика 511 100 468 95 43 5
Право, публична администрация 277 62 258 56 19 5
Военно дело, военни науки 114 19 105 18 9 1
Социални проблеми, социална помощ 56 8 51 7 5 1
Възпитание, образование 574 961 492 767 82 195
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 41 13 39 12 2 1
Езикознание 252 174 232 155 20 19
Филология, лингвистика 252 174 232 155 20 19
Естествени науки и математика 348 297 302 286 46 11
Математика 95 97 68 93 27 5
Естествени науки 253 200 234 193 19 7
Техника. Медицина. Приложни науки 1 316 272 1 222 234 94 38
Медицина, здравеопазване 609 126 591 121 18 5
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 335 44 292 39 43 5
Селско стопанство, ветеринарна медицина 174 46 152 20 22 26
Домакинство и комунални услуги 36 33 35 33 1 0
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 162 23 152 22 10 2
Изкуство и развлечения 498 181 421 143 77 38
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 38 7 35 7 3 0
Пластични и графични изкуства, фотография 176 67 139 49 37 18
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 177 79 150 61 27 18
Игри и спорт 107 29 97 28 10 1
Литература 3 614 1 599 3 009 1 235 605 365
История на литературата и литературна критика 174 116 168 111 6 4
Художествена литература 3 440 1 484 2 841 1 124 599 360
География. История 646 271 583 254 63 18
География и пътешествия 40 68 36 61 4 7
История, биографии, генеалогия, хералдика 606 203 547 192 59 11
25.06.2021