Премини към основното съдържание

Първи издания на книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.03.xls

ПЪРВИ ИЗДАНИЯ НА КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж -хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 10 655 4 476 8 955 3 575 1 700 901
Общ отдел 930 534 566 241 364 293
Философия, психология 442 331 409 245 33 86
Религия 260 163 213 123 47 40
Обществени науки 1 780 737 1 533 616 247 121
Социология, статистика 170 44 159 43 11 1
Политика, икономически науки, икономика 594 120 525 111 69 9
Право, публична администрация 282 65 247 60 35 5
Военно дело, военни науки 109 13 98 12 11 1
Социални проблеми, социална помощ 44 6 39 6 5 1
Възпитание, образование 523 475 411 371 112 104
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 58 13 54 12 4 1
Езикознание 291 186 273 184 18 2
Филология, лингвистика 291 186 273 184 18 2
Естествени науки и математика 333 123 288 115 45 8
Математика 66 37 61 37 5 1
Естествени науки 267 86 227 78 40 7
Техника. Медицина. Приложни науки 1 259 249 1 120 230 139 18
Медицина, здравеопазване 596 139 525 130 71 9
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 317 35 288 32 29 3
Селско стопанство, ветеринарна медицина 171 29 159 26 12 3
Домакинство и комунални услуги 51 29 33 26 18 3
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 124 18 115 17 9 1
Изкуство и развлечения 645 182 538 157 107 25
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 33 11 30 8 3 3
Пластични и графични изкуства, фотография 243 80 191 67 52 13
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 174 44 165 41 9 3
Игри и спорт 195 48 152 40 43 7
Литература 4 043 1 741 3 380 1 441 663 300
История на литературата и литературна критика 146 54 137 53 9 1
Художествена литература 3 897 1 686 3 243 1 388 654 299
География. История 672 230 635 223 37 7
География и пътешествия 48 28 47 28 1 0
История, биографии, генеалогия, хералдика 624 202 588 195 36 7
27.06.2022