Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2019 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 26.06.2020 - 11:00
 
В България през 2019 г. са издадени:
• 9 516 книги и брошури с годишен тираж 7 628 хиляди;
• 223 вестника с годишен тираж 169 261 хиляди;
• 595 списания и бюлетини с годишен тираж 9 016 хиляди;
• 140 периодични сборника с годишен тираж 22 хиляди.
 
Прессъобщение
Статистическа област