Премини към основното съдържание

Издадени периодични сборници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.19.xls

ИЗДАДЕНИ ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж -
хил.
Еднократен тираж -
хил.
Среден еднократен тираж - бр.
Общо 101 132 17 15 148
Общ отдел 11 37 2 1 91
Философия, психология 1 1 0 0 40
Религия 1 2 2 1 800
Обществени науки 36 38 5 5 131
Социология, статистика 2 2 0 0 80
Политика, икономически науки, икономика 14 15 2 2 166
Право, публична администрация 5 5 1 1 138
Военно дело, военни науки 2 2 0 0 225
Възпитание, образование 13 14 1 1 85
Езикознание 3 3 0 0 100
Филология, лингвистика 3 3 0 0 100
Естествени науки и математика 4 4 0 0 100
Математика 3 3 0 0 100
Естествени науки 1 1 0 0 100
Техника. Медицина. Приложни науки 9 11 2 2 192
Медицина, здравеопазване 2 3 0 0 75
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 6 7 2 1 246
Селско стопанство, ветеринарна медицина 1 1 0 0 100
Изкуство и развлечения 5 5 1 1 110
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 1 1 0 0 50
Пластични и графични изкуства, фотография 2 2 0 0 150
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 1 1 0 0 100
Игри и спорт 1 1 0 0 100
Литература 16 16 3 2 158
История на литературата и литературна критика 7 8 1 1 109
Художествена литература 9 8 2 2 201
География/История 15 15 3 3 198
История, биографии, генеалогия, хералдика 15 15 3 3 198

1 Десетичната класификация - национален вариант.
25.06.2021