Премини към основното съдържание

Издадени периодични сборници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.19.xls

ИЗДАДЕНИ ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж - хил. Еднократен тираж - хил. Среден еднократен тираж - бр.
Общо 120 147 19 16 158
Общ отдел 13 41 2 1 137
Философия, психология 4 4 0 0 110
Религия 1 2 2 1 1 600
Обществени науки 36 36 5 4 501
Социология, статистика 4 4 0 0 75
Политика, икономически науки, икономика 14 14 3 3 189
Право, публична администрация 4 4 0 0 98
Военно дело, военни науки 1 1 0 0 50
Възпитание, образование 13 13 1 1 90
Езикознание 5 5 1 1 104
Филология, лингвистика 5 5 1 1 104
Естествени науки и математика 6 4 1 1 228
Математика 2 1 0 0 50
Естествени науки 4 3 1 1 178
Техника. Медицина. Приложни науки 11 15 2 1 525
Медицина, здравеопазване 2 3 0 0 140
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 7 10 1 1 135
Селско стопанство, ветеринарна медицина 2 2 1 1 250
Изкуство и развлечения 8 7 1 1 392
Пластични и графични изкуства, фотография 4 3 1 0 133
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 3 3 0 0 159
Игри и спорт 1 1 0 0 100
Литература 22 21 4 3 309
История на литературата и литературна критика 8 9 1 1 102
Художествена литература 14 12 3 3 207
География/История 14 12 3 2 279
География и пътешествия 2 2 0 0 60
История, биографии, генеалогия, хералдика 12 10 3 2 219

1 Десетичната класификация - национален вариант.
27.06.2022