Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация и език на издаване

Динамичен ред: Culture_1.07.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Език на издаване
Български Английски Италиански
заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил.
Общо 11 700 4 990 10 948 4 723 472 136 7 4
Общ отдел 966 547 920 538 35 8 - -
Философия. Психология 503 365 475 360 9 1 1 0
Религия 303 203 293 199 6 3 - -
Обществени науки 1 955 798 1 786 736 134 44 - -
Социология, статистика 179 47 159 45 18 2 - -
Политика, икономически науки, икономика 632 129 561 120 60 9 - -
Право, публична администрация 348 86 332 84 15 3 - -
Военно дело, военни науки 118 18 112 17 3 0 - -
Социални проблеми, социална помощ 47 7 42 6 4 0 - -
Възпитание, образование 566 496 518 449 34 30 - -
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 64 15 61 15 - - - -
Езикознание 314 192 184 69 51 38 4 3
Филология, лингвистика 314 192 184 69 51 38 4 3
Естествени науки и математика 349 127 293 116 48 9 - -
Математика 68 37 51 36 17 2 - -
Естествени науки 281 89 242 81 31 7 - -
Техника. Медицина. Приложни науки 1 368 281 1 267 270 88 10 - -
Медицина, здравеопазване 652 156 599 149 47 7 - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 336 39 318 38 17 1 - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина 179 30 166 29 12 1 - -
Домакинство и комунални услуги 66 37 65 37 - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 135 19 119 18 12 1 - -
Изкуство и развлечения 678 190 643 183 27 6 1 0
Планиране на населени места, регинално, градско и селско планиране, архитектура 35 12 35 12 - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 252 82 236 77 13 5 - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 203 49 196 48 6 1 1 0
Игри и спорт 188 47 176 46 8 1 - -
Литература 4 472 2 015 4 337 1 994 46 8 1 0
История на литературата и литературна критика 156 56 147 56 4 0 - -
Художествена литература 4 316 1 959 4 190 1 939 42 8 1 0
География. История 792 270 750 257 28 9 - -
География и пътешествия 59 30 54 29 2 1 - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 733 240 696 228 26 9 - -
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Продължение и край)
Десетична класификация Език на издаване
Немски Руски Френски други
заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил.
Общо 49 41 110 36 22 21 92 29
Общ отдел 3 0 5 0 - - 3 1
Философия. Психология 2 1 10 1 1 0 5 1
Религия - - - - - - 4 1
Обществени науки 5 5 18 9 1 0 11 3
Социология, статистика - - 2 0 - - - -
Политика, икономически науки, икономика 1 0 7 0 - - 3 0
Право, публична администрация - - 1 0 - - - -
Военно дело, военни науки 1 0 2 0 - - - -
Социални проблеми, социална помощ - - - - - - 1 0
Възпитание, образование 3 5 6 9 - - 5 3
Търговия, комуникации, транспорт - - - - - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) - - - - 1 0 2 0
Езикознание 27 31 17 15 10 18 21 18
Филология, лингвистика 27 31 17 15 10 18 21 18
Естествени науки и математика - - 5 1 2 1 1 0
Математика - - - - - - - -
Естествени науки - - 5 1 2 1 1 0
Техника. Медицина. Приложни науки 2 0 9 1 - - 2 0
Медицина, здравеопазване 1 0 4 0 - - 1 0
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство - - 1 0 - - - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина - - 1 0 - - - -
Домакинство и комунални услуги 1 0 - - - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите - - 3 0 - - 1 0
Изкуство и развлечения 2 1 - - 2 0 3 0
Планиране на населени места, регинално, градско и селско планиране, архитектура - - - - - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 1 1 - - 2 0 - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино - - - - - - - -
Игри и спорт 1 0 - - - - 3 0
Литература 4 1 42 7 6 1 36 4
История на литературата и литературна критика - - 1 0 1 0 3 0
Художествена литература 4 1 41 7 5 1 33 4
География. История 4 2 4 1 - - 6 1
География и пътешествия 1 0 - - - - 2 0
История, биографии, генеалогия, хералдика 3 2 4 1 - - 4 1
27.06.2022