Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2013 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 20.06.2014 - 11:00
 
В страната през 2013 г. са издадени:
6 853 книги и брошури с годишен тираж 4 445 хиляди
307 вестника с годишен тираж 324 310 хиляди
622 списания и бюлетини с годишен тираж 20 091 хиляди
99 периодични сборника с  годишен тираж 38 хиляди.
 
Прессъобщение
Статистическа област