Премини към основното съдържание

Статистическа панорама - България 2007

Публикувано на: 01.09.2008 - 19:11
Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
Публикацията е оформена тематично по раздели, като към всеки раздел има кратък аналитичен текст, онагледен с графики и таблици. Разгледани са основните показатели, характеризиращи икономиката и финансовия пазар, характеристиките и специфичните проблеми на протичащите процеси и явления, отнасящи се до населението и демографските процеси, социалните характеристики и условията на живот, състоянието на основните икономически дейности, околната среда и развитието на науката и технологията.
Аналитичната публикация е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, за неправителствени организации, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото развитие на България.
НСИ предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 18.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 15.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 25.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ