Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.04.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Предназначение Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 11 700 4 990 9 922 4 056 1 778 934
Обществено-политическа 37 29 37 29 - -
Научна литература 3 398 574 3 112 462 286 112
Популярна литература 1 872 911 1 658 834 214 77
Научнопопулярна за възрастни 1 872 911 1 658 834 214 77
Професионална 159 51 130 41 29 10
Професионално-производствена 159 51 130 41 29 10
Учебна литература 1 201 923 1 017 812 184 111
Висши училища 645 108 569 100 76 8
Професионални гимназии и училища по изкуства 5 1.05 2 1 3 0
Общообразователни и специални училища 414 767 347 673 67 93
Учебно-методична 137 48 99 38 38 9
Художествена литература 3 541 1 429 3 235 1 378 306 51
Художествена литература за възрастни 3 541 1 429 3 235 1 378 306 51
Литература за деца и юноши 1 217 961 513 401 704 561
Художествена литература за деца и юноши 751 525 379 255 372 269
Научнопопулярна литература за деца и юноши 466 437 134 146 332 291
Официално-документална литература 101 46 70 40 31 6
Справочна литература 174 65 150 58 24 7
27.06.2022