Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.04.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Предназначение Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 10 769 5 740 9 285 4 568 1 484 1 172
Обществено-политическа 49 14 46 13 3 0
Научна литература 3 342 503 3 091 443 251 60
Популярна литература 1 639 788 1 527 727 112 60
Научно-популярна за възрастни 1 639 788 1 527 727 112 60
Професионална 82 30 72 28 10 2
Професионално-производствена 82 30 72 28 10 2
Учебна литература 1 259 2 168 1 082 1 805 177 362
Висши училища 608 111 552 106 56 6
Общообразователни и специални училища 534 1 986 430 1 638 104 349
Учебно-методична 117 70 100 62 17 8
Художествена литература 3 099 1 103 2 872 1 063 227 40
Художествена литература за възрастни 3 099 1 103 2 872 1 063 227 40
Литература за деца и юноши 1 075 1 064 417 431 658 633
Художествена литература за деца и юноши 683 565 282 228 401 337
Научно-популярна литература за деца и юноши 392 499 135 203 257 295
Официално-документална литература 74 29 55 24 19 5
Справочна литература 150 43 123 35 27 9
25.06.2021