Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2009 година

Публикувано на: 09.07.2010 - 11:00

Националният статистически институт събира и разпространява данни за издателската продукция в страната (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Източник на данните е Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, а статистическото изследване дава на широката общественост представа за броя на заглавията и тиража на различните видове издания.

Прессъобщение
Статистическа област