Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.17.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Предназначение Общо Списания Бюлетини
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
годишен едно-кратен годишен едно-кратен годишен едно-кратен
Общо 503 7 108 841 442 6 803 792 61 305 49
За широката публика 149 6 039 619 134 5 814 586 15 225 33
Илюстровани информационни издания 1 6 6 1 6 6 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 56 654 70 49 617 60 7 37 10
Издания за жени, за мъже, семейни издания 23 3 971 300 23 3 971 300 - - -
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 7 75 30 7 75 30 - - -
Популярни исторически и географски издания 1 100 20 1 100 20 - - -
Научно-популярни и технически издания 14 225 31 13 224 31 1 0 0
Издания за младежи и деца 15 338 55 15 338 55 - - -
Други издания за широка публика 32 671 108 25 484 85 7 187 23
Специализирани издания 354 1 069 223 308 988 207 46 80 16
Професионални издания 294 771 173 273 708 162 21 63 11
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 22 20 6 15 10 4 7 10 3
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 113 11 1 110 10 1 3 1
Официални издания 3 1 0.4 - - - 3 1 0
Други издания за ограничена публика 33 163 32 19 160 31 14 3 2
27.06.2023