Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.17.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Предназначение Общо Списания Бюлетини
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
годишен едно-кратен годишен едно-кратен годишен едно-кратен
Общо 519 8 416 751 444 8 038 709 75 379 42
За широката публика 162 6 966 572 133 6 699 543 29 267 30
Илюстровани информационни издания 4 194 13 4 194 13 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 56 524 83 50 497 80 6 27 4
Издания за жени, за мъже, семейни издания 30 4 429 284 29 4 424 284 1 5 0
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 5 48 15 5 48 15 - - -
Популярни исторически и географски издания 2 260 22 2 260 22 - - -
Научно-популярни и технически издания 13 254 33 12 254 33 1 0 0
Издания за младежи и деца 12 372 47 12 372 47 - - -
Други издания за широка публика 40 885 75 19 649 49 21 235 25
Специализирани издания 357 1 451 179 311 1 339 167 46 112 12
Професионални издания 295 1 111 143 271 1 017 133 24 94 9
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 22 30 4 13 18 2 9 13 1
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 113 10 1 110 9 1 3 0
Официални издания 2 1 0 - - - 2 1 0
Други издания за ограничена публика 36 196 23 26 194 22 10 2 1
25.06.2021