Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.17.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Предназначение Общо Списания Бюлетини
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
годишен едно-
кратен
годишен едно-
кратен
годишен едно-
кратен
Общо 494 7 086 587 440 6 716 546 54 371 41
За широката публика 151 6 067 443 134 5 789 412 17 279 31
Илюстровани информационни издания 2 103 7 2 103 7 7 36 8
Политически, философски, религиозни и културни издания 57 380 53 50 344 45 - - -
Издания за жени, за мъже, семейни издания 21 3 958 211 21 3 958 211 - - -
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 7 134 22 7 134 22 - - -
Популярни исторически и географски издания 2 130 11 2 130 11 - - -
Научно-популярни и технически издания 12 193 17 12 193 17 - - -
Издания за младежи и деца 17 437 41 17 437 41 - - -
Други издания за широка публика 33 732 81 23 490 58 10 243 23
Специализирани издания 343 1 019 144 306 927 134 37 92 10
Професионални издания 283 834 124 263 757 117 20 76 7
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 24 23 3 17 13 2 7 11 1
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 123 11 1 120 10 1 3 1
Официални издания 1 0 0 - - - 1 0 0
Други издания за ограничена публика 33 39 6 25 37 5 8 2 1
27.06.2022