Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2017 година

Публикувано на: 22.05.2018 - 11:00
 
През 2017 г. в страната функционират следните културни институции:
 191 музея с музеен фонд 7 406 хил. фондови единици;
 74 театъра, организирали 15 333 представления, посетени от 2 222 хил. зрители;
 54 музикални колектива;
 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
 68 кина с 226 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област