Премини към основното съдържание

Издадени вестници по статистически райони, области и тип

Динамичен ред: Culture_1.14.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ТИП ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Тип
национални регионални единични листове
Заглa-
вия - бр.
годишен тираж - хил. еднокра-
тен тираж - хил.
Заглa-
вия - бр.
годишен тираж - хил. еднокра-
тен тираж - хил.
Заглa-
вия - бр.
годишен тираж - хил. еднокра-
тен тираж - хил.
Заглa-
вия - бр.
годишен тираж - хил. еднокра-
тен тираж - хил.
Общо за страната 204 119 590 1 313 95 108 685 1 215 106 10 903 96 3 2 2
Северна и Югоизточна България 71 6 671 70 - - - 69 6 669 68 1 0 0
Северозападен 18 538 7 - - - 18 538 7 - - -
Видин 3 89 1 - - - 3 89 1 - - -
Враца 5 99 1 - - - 5 99 1 - - -
Ловеч 3 224 3 - - - 3 224 3 - - -
Монтана 2 61 1 - - - 2 61 1 - - -
Плевен 5 64 1 - - - 5 64 1 - - -
Северен централен 19 4 115 18 - - - 18 4 114 17 1 0 0
Велико Търново 7 1 861 6 - - - 7 1 861 6 - - -
Габрово 3 358 2 - - - 3 358 2 - - -
Разград 1 428 3 - - - 1 428 3 - - -
Русе 4 1 378 4 - - - 4 1 378 4 - - -
Силистра 4 91 2 - - - 3 90 2 1 0 0
Североизточен 12 278 8 - - - 11 278 7 1 1 1
Варна 3 100 3 - - - 3 100 3 - - -
Добрич 6 116 4 - - - 5 115 3 1 1 1
Търговище 2 61 1 - - - 2 61 1 - - -
Шумен 1 2 0 - - - 1 2 0 - - -
Югоизточен 22 1 740 36 - - - 22 1 740 36 - - -
Бургас 7 1 351 25 - - - 7 1 351 25 - - -
Сливен 1 5 0 - - - 1 5 0 - - -
Стара Загора 11 370 10 - - - 11 370 10 - - -
Ямбол 3 14 0 - - - 3 14 0 - - -
Югозападна и ЮжнаЦентрална България 133 112 919 1 243 95 108 685 1 215 37 4 233 28 - - -
Югозападен 109 110 952 1 227 95 108 685 1 215 13 2 267 12 1 1 1
Благоевград 3 1 826 6 - - - 3 1 826 6 - - -
Кюстендил 2 211 1 - - - 2 211 1 - - -
Перник 1 124 0 - - - 1 124 0 - - -
София 5 80 3 - - - 5 80 3 - - -
София (столица) 98 108 711 1 217 95 108 685 1 215 2 25 2 1 1 1
Южен централен 24 1 967 16 - - - 24 1 967 16 - - -
Кърджали 5 299 4 - - - 5 299 4 - - -
Пазарджик 6 30 1 - - - 6 30 1 - - -
Пловдив 8 1 210 8 - - - 8 1 210 8 - - -
Смолян 3 381 1 - - - 3 381 1 - - -
Хасково 2 48 1 - - - 2 48 1 - - -
27.06.2022