Премини към основното съдържание

Издадени вестници по статистически райони, области и тип

Динамичен ред: Culture_1.14.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ТИП ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Тип
национални регионални
загла-
вия - бр.
годишен тираж - хил. едно-
кратен тираж - хил.
загла-
вия - бр.
годишен тираж - хил. едно-
кратен тираж - хил.
загла-
вия - бр.
годишен тираж - хил. едно-
кратен тираж - хил.
Общо за страната 209 123 287 1 304 98 110 522 1 194 111 12 765 110
Северна и Югоизточна България
Северозападен 18 904 8 - - - 18 904 8
Видин 4 92 1 - - - 4 92 1
Враца 5 111 2 - - - 5 111 2
Ловеч 1 43 1 - - - 1 43 1
Монтана 3 91 1 - - - 3 91 1
Плевен 5 568 3 - - - 5 568 3
Северен централен 22 4 447 26 - - - 22 4 447 26
Велико Търново 10 1 996 9 - - - 10 1 996 9
Габрово 4 548 8 - - - 4 548 8
Разград 1 428 3 - - - 1 428 3
Русе 4 1 378 4 - - - 4 1 378 4
Силистра 3 97 2 - - - 3 97 2
Североизточен 17 2 141 19 - - - 17 2 141 19
Варна 5 375 3 - - - 5 375 3
Добрич 9 1 001 13 - - - 9 1 001 13
Търговище 1 10 0 - - - 1 10 0
Шумен 2 756 2 - - - 2 756 2
Югоизточен 22 1 404 31 - - - 22 1 404 31
Бургас 7 482 14 - - - 7 482 14
Сливен 1 5 0 - - - 1 5 0
Стара Загора 10 852 16 - - - 10 852 16
Ямбол 4 66 1 - - - 4 66 1
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 112 112 726 1 206 98 110 522 1 194 14 2 204 12
Благоевград 3 1 830 7 - - - 3 1 830 7
Кюстендил 1 22 0 - - - 1 22 0
Перник 1 124 0 - - - 1 124 0
София 8 221 5 - - - 8 221 5
София (столица) 99 110 529 1 194 98 110 522 1 194 1 7 0
Южен централен 18 1 663 14 - - - 18 1 663 14
Кърджали 3 73 1 - - - 3 73 1
Пазарджик 4 87 2 - - - 4 87 2
Пловдив 8 1 443 10 - - - 8 1 443 10
Смолян 2 40 0 - - - 2 40 0
Хасково 1 20 0 - - - 1 20 0
25.06.2021