Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2021 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 27.06.2022 - 11:00

В България през 2021 г. са издадени:

  • 11 700 книги и брошури с годишен тираж 4 990 хиляди;
  • 201 вестника с годишен тираж 119 588 хиляди;
  • 494 списания и бюлетини с годишен тираж 7 086 хиляди;
  • 120 периодични сборника с годишен тираж 19 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област