Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2021 година

Публикувано на: 23.05.2022 - 11:00

През 2021 г. в страната функционират следните културни институции:

  •  184 музея с музеен фонд 7 624 хил. фондови единици;
  •  71 театъра, организирали 9 970 представления, посетени от 885 хил. зрители;
  •  47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  •  76 кина с 221 киноекрана.
Прессъобщение
Статистическа област