Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2015 година

Публикувано на: 20.05.2016 - 11:00
 
През 2015 г. в страната функционират следните културни институции:
 201 музея с музеен фонд 7 540 хил. фондови единици;
 75 театъра, организирали 14 168 представления, посетени от 2 169 хил. зрители;
 56 музикални колектива;
 48 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
 55 кина с 206 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област