Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2012 година

Публикувано на: 21.05.2013 - 11:00

Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, читалищата, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.

Прессъобщение
Статистическа област