Премини към основното съдържание

Издателска дейност (продължаващи издания през 2011 г. и издадени книги и брошури за периода октомври 2010 - декември 2011 година)

Публикувано на: 30.07.2012 - 11:00

В страната през 2011 г. са издадени 369 вестника с годишен тираж 373 111 хиляди. За периода октомври 2010 - декември 2011 г. са издадени 4 524 книги и 554 брошури.

Прессъобщение
Статистическа област